प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

पर्वत अस्पताल

कुश्मा, पर्वत, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

बीमा

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३५ मा आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिएको छ । संविधानको धारा ५१ (ज) (१५) मा राज्यको नीति अन्तरगत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै उनीहरुको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने भनी किटान गरिएको छ । यसै अनुरुप नेपाल सरकारले नागरिकका स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँज पुर्याउने उद्देश्य अनुसार राष्ट्रिय बीमा नीति, २०७१ र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास सिमित (गठन आदेश), २०७१ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ बाट शुरुमा कैलाली, बाग्लुङ्ग र ईलाम  जिल्लाबाट थालनी गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट आ.व. ०७६/०७७ को माघसम्ममा ५० जिल्लामा सेवा विस्तार भई नागरिकले सेवा पाइरहेका छन् । थप केही जिल्लाहरुमा सेवा विस्तारको पूर्व तयारीहरु भइसकेका छन् । बाँकी सबै जिल्लाहरुमा क्रमश: विस्तार गर्दै लैजाने सरकारको नीति अन्तरगत स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तीव्रताका साथ कार्यहरु गर्दै आइरहेको छ । हाल स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ का लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुदृढ ढंगले कार्यान्वयन गर्न थप कानुनी आधारको रुपमा स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को अलावा स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ जारी भई कार्यान्वयन भइरहेको छ । 

       स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम परिवारमा आधारित एक वृहत साझेदारी कार्यक्रम हो । जसमा आवद्ध हुन पर्दछ । सेवा क्रियाशिल भएपछि परिवारले वार्षिक रुपमा स्वास्थ्य उपचारको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्दछन् । यो कार्यक्रमले व्यक्ति तथा परिवारलाई विरामी पर्दा आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ । यो कार्यक्रममा आवद्ध हुँदा आफू र आफ्नो परिवारको सदस्य विरामी पर्दा उपचारमा हुने खर्चको जोहो त हुन्छ नै, सँगसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व पनि पुरा भएको हुन्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुन भुक्तानी गरेको योगदान रकमले देशका नागरिक-नागरिकबीच एक आपसमा सहयोग समेत भइरहेको हन्छ ।यसै गरि यस पर्वत जिल्लामा पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मिति २०७७ जेष्ठ १ गते देखि लागु भैसकेको छ ।

सदस्यता दर्ता र सेवा शुरु हुने समय:

यस कार्यक्रममा जुनसुकै समयमा सदस्य बन्न सकिन्छ, तर सेवा प्राप्त गर्न तोकिएको समय सम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । 

कार्यक्रमको सदस्यता दर्ता चक्र सेवा क्रियाशिल हुने मिति
बैशाख, जेष्ठ, असार भदौ १ गते
साउन, भदौ, असोज मंसिर १ गते
कार्तिक, मंसिर, पुस फागुन १ गते
माघ, फागुन, चैत्र जेष्ठ १ गते

नोट: सदस्यता क्रियाशिल अवधि कार्यक्रमको सदस्य बनेको मितिबाट नभई सेवा क्रियाशिल भएको मितिबाट एक वर्षको हुनेछ ।

कार्यक्रममा सहभागी हुन लाग्ने योगदान रकम:

-      ५ जनासम्मको परिवारले वार्षिक रुपमा प्रति परिवार रु.३५००/- तिर्नुपर्छ । 

-      परिवारमा ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रति थप सदस्यको रु. ७००/- का दरले  तिर्नुपर्छ । 

अन्य थप सोधपुछ गर्नका लागि

       पर्वत जिल्लाका स्थानिय तहहरुमा रहेका वडा कार्यालयहरुले नियुक्ति गरेका नाम दर्ता सहयोगीहरु लाई फोन गरी आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ । साथै यस पर्वत अस्पतालमा रहेका स्वास्थ्य विमा फोकल पर्सनलाई पनि सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।