प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

पर्वत अस्पताल

कुश्मा, पर्वत, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

एम्बुलेन्स

चालकको नाम : दिलिप कुमार सुनार

सम्पर्क नं. : ९८४७६४४१०६

               : ९८०५२४११५०